วันที่ 16 มกราคม 2556 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และข้าราชการ ศธภ.10 เข้าร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

DSC_0053_1612556วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และข้าราชการ ศธภ.๑๐ เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕๗ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน