วันที่ 16 มกราคม 2556  ผู้แทน บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2556 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

DSC_0003_1612555วันที่ 16 มกราคม 2556  ผู้แทน บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรจาก นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2556 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน