DSC_0771_2512556ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐