เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556 ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-Net) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และนำผลสัมฤทธิ์      (O-Net) ในปีการศึกษา 2555 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกสังกัด ในภาพรวมทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
กานดา  ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน

Newsเมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวกานดา ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-Net) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และนำผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2555 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกสังกัด ในภาพรวมทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 

กานดา  ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน