111822556วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานศึกาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน และมีตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน