DSC_2622556วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัด "มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ 2556" ณ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนางวิภา จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำหรับในการจัดงานครั้งนี้มีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง