เรียน  ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด

 

        ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด” ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต และคำชี้แจงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

        หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ อ.เจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร 0865930257 หรือ อ.ปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0898766978 หรือ โทรศัพท์สำนักงาน 076222800, 076212229 ต่อ 110

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา