วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา 13.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และนายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ “เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ภาคใต้ : จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ทแอนสปา โดยมี ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม
กานดา ชูแก้ว รายงาน/ธนารักษ์ เพ็ชรมุข ถ่ายภาพ

14032556_2วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา 13.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และนายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ “เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ภาคใต้ : จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ทแอนสปา โดยมี ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม 

กานดา ชูแก้ว รายงาน/ธนารักษ์ เพ็ชรมุข ถ่ายภาพ