15032556_1วันที่ 15 มีนาคม 2556 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต

กานดา ชูแก้ว  รายงาน/ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ถ่ายภาพ