18032556_1วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.ศธภ.๑๐ และคณะข้าราชการ ศธภ.๑๐ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนรุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๔ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

ศุภกิตติ์ ภาพ/รายงาน