ศุภกิตติ์ ภาพ/รายงาน

118032556_3วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานจัดประชุมเตรียมการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด” สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีคณะวิทยากรการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

ศุภกิตติ์ ภาพ/รายงาน