27032556นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และศึกษาดูงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2556 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน