1042556เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ