10042556วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เนื่องในโอกาสครบรอบวันถึงอนิจกรรม ๑๐๐ ปี เพื่อเชิดชูบรรพชนและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี คุณประโยชน์ในการวางรากฐานและสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ให้แก่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ภาพ