11042556 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายตรี  อัครเดชา) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต (นางนลินี อัครเดชา) เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร ภาพ