110425562วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้ารดน้ำขอพรจาก ท่านสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น