16052556วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ท่านศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน