25062556_1ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ.2556 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ตรวจ ติดตาม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ,14 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ระนอง พังงา ณ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี โดยผลปรากฎว่า การสอบครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตของผู้เข้าสอบ

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน