10_25560703วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ ณ ห้องแกรนด์ A B C (ชั้น ๔) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี นายศุภกร วงค์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและกิจการลูกเสือไทย