1วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดการสนทนากลุ่ม(focus group)การติดตามผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และ ๑๑ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยมี นายธำรง อมโร  ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำการสนทนากลุ่มในครั้งนี้