25560717เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้นายปัญญา  วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ปัญญา วันแรก ภาพ/รายงาน