10_25570206วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ วิชาจราจร ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปี พ.ศ. 2557  ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ มีระเบียบ มีวินัย และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจราจรที่ถูกต้อง ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งเป็นลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 97 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ และสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ต