10_25570225วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ให้เกียรติร่วมงาน "Thaihua Open House 2013" เนื่องในโอกาสแนะนำโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา และชมอาคารใหม่แผนกมัธยม ที่พึ่งสร้างอาคารแล้วเสร็จ เพื่อรองรับความเจริญในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่เน้นการเรียนรู้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน