10_25570331_3วันที่ 29 มีนาคม 2557 นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมทำพิธีปลงผมผู้บรรพชาสามเณร ตามโครงการ “ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาภาคฤดูร้อน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๗ พรรษา พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต