10_25570411ในวันที่ 11 เมษายม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายปัญญา วันแรก นางกัลยา เพ็ชรหึง นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร และนายธนารักษ์ เพ็ชร์มุข ได้เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี อินทุสุต) เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต