10_25570418วันที่ 18 เมษายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ญาดา วงศ์ดาว ภาพ/รายงาน