10_25570421วันที่ 19-20 เมษายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะผู้แทน ก.ค.ศ.พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ณ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัภูเก็ต และสถานที่จัดทำข้อสอบ โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผู้นำเข้าตรวจเยี่ยม และในวันที่ 20 เมษายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ด้วย

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน