10_25570613_1วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต