10_25570625วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เข้าร่วมประมาณ 300 คน และกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต