10_25570627_1วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 17.30 น. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมงาน "ภูเก็ต รู้รักสามัคคี สมานฉันท์" รวมพลังแผ่นดิน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 8,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE การปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ ณ สนามชัย หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต