10_25570627วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต