2วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ กระทรวงศึกษาธิการ