10_25570601_1วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายวิรัช ชูเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ สนามสุรกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต