10_25570708_1ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่