10_25570708_2วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม ในโอกาสนี้บุคลากร ศธภ.10 ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดในช่วงเดือนกรกฎาคม จำนวน 8 ท่าน คือ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.ศธภ.10 นางภภริญ ใจเขียว นางญาดา วงศ์ดาว นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว นางตวงเพชร์ คงแก้ว นายปรีชา ขุนราช นายเกียรติศักดิ์ บุญคุ้ม นายธนงค์ นวลจันทร์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 10