10_25570708_3วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.10 ร่วมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ภาค 16-17-18 จำนวน 139 รูป โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธี ในการนี้นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมงาน ณ วัดเทพวนาราม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต