10_25570710วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และคณะ เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจที่ทำการใหม่ของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สกสค.ภูเก็ต กล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่างๆของ สกสค.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 10