10_25570718_2วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางวิภา จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน โดยมีนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต