10_25570718_3วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อทางการศึกษาและพสกนิกรทั่วไป ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต