10_25570729_2วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2 (รุ่นที่ 2 ของ ศธภ.10) ซึ่งดำเนินการจัดพัฒนาระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองภูเก็ต โดยนายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูในสังกัด สพป.กระบี่, ตรัง เขต 1, ตรัง เขต 2, พังงา และ ระนอง