10_25570729_3วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคใต้ ประจำปี 2557 ร่วมกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ยุวกาชาดจาก สพป. และ สพม. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง ) ณ ห้องประขุมเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 10