10_25570729_6วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2 (รุ่นที่ 1 ของ ศธภ.10) โดยมีนางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผอ.สค.บศ. ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์