10_25570729_7วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.ศธภ.10 เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2 (รุ่นที่ 2 ของ ศธภ.10) โดยมีนางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผอ.สค.บศ. ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธี ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต