10_255708081วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต