10_25570808_2วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนายเจน แผลงเดชา หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ ในโอกาสนี้นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะวิทยากร และบุคลากร ศธภ.10 เข้าร่วมในพิธีเปิด และมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10