10_25570830_2๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงแรมโรยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร