10_25570906_2วันที่ 5 กันยายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ(Public Forum)ภาคใต้ : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย มีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนำเสนอทิศทางเจตนารมณ์ของ คสช. ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ซึ่งขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10-11-12 ณโรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา