10_25570909_1ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะผู้แทน ก.ค.ศ. และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ดูแล ติดตาม เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต