10_25570915วันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี