10_25570915_2นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 10 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนภาค 10 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมและรับฝังแนวทางการบริหารการจัดการศูนย์